Service och underhåll

 

För att upprätthålla god drift, funktion, garantier och efterleva direktivet EN13241 ska underhållsservice ske enligt serviceintervall för respektive produkt.
Service ska utföras av Halsängs Stängsel godkänt serviceföretag.


Öppningscykel – grind

En cykel räknas när grinden öppnats eller stängts (öppning är en cykel och stängning är en cykel).


Öppningscykel – rotationsgrind

En cykel räknas när grinden öppnat för en person.

 

Modell Antal cykler
Thor, Magni 20.000
Valhalla 50.000
Motoriserad slaggrind 50.000
Rotationsgrindar 80.000