Miljö- och klimatpolicy

Halsängs Stängsel AB utvecklar och tillverkar produkter för områdesskydd så som grindar, stängsel, stolpar mm.

Med utgångspunkt från våra värderingar utvecklar vi vår verksamhet, våra medarbetare och vårt erbjudande och produkter till våra kunder.

Vår miljö- och klimatpolicy beskriver principerna för hur vi tillsammans skall utveckla vår verksamhet och produkter till minsta möjliga miljöpåverkan samt att bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle.

Produkter för framtiden
Våra produkter utvecklas med höga miljö och klimatambitioner. För att nå framgång sker arbetet tillsammans med både interna och externa resurser.

Arbetssätt och kompetens
För att säkerställa rätt kompetens och engagemang i organisationen sker regelbunden utbildning, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

Externa krav
Lagar, förordningar och kontraktskrav följs som en miniminivå. I vårt erbjudande om hållbara lösningar sker en ständig utveckling mot klimatsmarta alternativ.

Ansvar
Våra högt ställda krav gäller inte bara oss själva utan även våra samarbetspartners och underleverantörer. Utvecklingen av vårt miljö- och klimatarbete sker i samarbete med våra kunder, partners och leverantörer.

HALSÄNG STÄNGSEL AB

Jan-Olof Övergård
CEO