Rotationsgrind HBT3

Rotationsgrind för cykel- och passagekontroll/gångtrafik.

Fördelar

Snabb och säker
Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Utvecklad för platser där människor och cyklar skall passera. Lämpliga områden: flygplatser, fabriker, kommersiella byggnader, hamnar osv. Korset drivs av en fristående motor/mekanism. Grinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader) och en separat passage för cyklar.

Funktion
Tvåvägsmekanismen ger passagekontroll i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss och grön pil) på styrskåpet visar korsets status (låst/öppet). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Korsmekanismen, som ger smidig passering till och från området, är utrustad med både ett mekaniskt lås och ett magnetiskt lås, för optimal säkerhet. Korset är motordrivet, för att underlätta för användaren. Grinden kan även användas som kors för gångtrafikanter (utan cykel). För att öppna cykelpassagen måste en öppningssignal aktiveras (trycknapp) efter det att gångtrafikanten har aktiverat sin inpassering.

Funktioner

 • Korsmekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager.
  Broms-/låssystemet har mycket kort svarstid (0,03–0,12 s).
  Skulle strömavbrott inträffa låses mekanismen upp automatisk, så att personerna på ett säkert sätt kan passera ut ur anläggningen, inpassering är då blockerad.
 • Styrenheten (H104) har många programmeringsmöjligheter
 • Enkel åtkomst till styrskåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
 • Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
 • Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av styrskåpet är standard
 • Förberedd för extern kortläsare
 • Kors och skåp av rostfritt stål är standard
 • Bur av varmförzinkat stål är standard
 • 15–20 passeringar/minut

Teknisk beskrivning

Totalhöjd
2530 mm
Andra mått på begäran.

Strömförsörjning
230 V AC, 50 Hz

Effektförbrukning
max. 120 W

Ström
5A

Återkopplingssignal
Potentialfri kontakt – no/nc

Öppningssignal
Signal (max. 1 s)

Driftmiljö
-25 till +50 C

Vikt
från 300 kg till 500 kg

Relativ luftfuktighet
10–80 %

IP-klassning
40

Styrskåp
Rostfritt stål – 1,5 mm

Burprofiler
100x50x3 mm, 60x60x2 mm, 60x30x3 mm och 25x25x1,5 mm

Korsets centrumrör
90×3 mm

Korsarmar
38×2 mm

Tillval

 • Överklättringsskydd
 • Fästen för montering av stängsel på stolparna
 • Tak av polykarbonat
 • Pulverbelagd bur i RAL-färger.